Våra tjänster 

 

Uppstart av bolag

Ekonominavigation har mångårig erfarenhet av småföretagandes villkor och krav. Vi tar fram kalkyler, budget och hjälper till med f-skattsedel och bilda aktiebolag. Från det att man har en affärsidé kan vi hjälpa till hela vägen för att våra kunder ska vara igång med sin verksamhet.
 

Bokföring

Den person, fysisk såsom juridisk, vilken behöver upprätta bokföring kan använda sig av våra tjänster. Ekonominavigation gör redovisningsuppdrag från löpande dagbokföring till betaluppdrag, kundfakturering med reskontrabevakning, momsredovisning och avstämning av tillgångar och skulder. Alla svenska storbanker kan vi utföra betaluppdrag i för kunders räkning samt att vi är skattedeklarationsombud.
 

Rapporter

När bokföringen är gjord i ett företag, om så vi eller kunden själv gör denna, kan vi bygga en rapport baserad på detta. I Ekonominavigation arbetar vi redovisningskonsulter själva med löpande bokföring för att säkerställa att periodisering av intäkter och kostnader stämmer överens med verkligheten. När vi vilka tar fram rapporterna själva gör bokföringen är kvaliteten hög och aktuellt resultat säkerställt.
 

Affärsutveckling

Utveckling av befintliga verksamheter eller embryon till affärsidéer kräver kunskap om företagsekonomi, ett nätverk för att bidra till utvecklingen samt ett engagemang att vilja öka kundens värde.
Redovisningskonsult Filip Issal arbetar med detta åt entreprenörer i olika steg, från det att deras bolag bildas till att de att behöver ett bollplank. Att bolla idéer kan för kunden vara att man lämnar ett uppdrag till Ekonominavigation att utveckla en tanke eller verksamhet för att skapa värden.
 
Kundens ökade värde är i fokus.

Bokslut och deklarationer

Som ett naturligt steg av bokföringsarbetet gör vi bokslut, årsredovisning och inkomstdeklarationer.
 

Beslutsunderlag

För kunder vilka behöver rapportering utöver en historisk blick över hur den gångna månaden, kvartalet eller året gick tar vi fram prognoser. Dessa prognoser baseras på nyckeltal och indata baserade på bokföringen och omvärldsfaktorer. Oavsett om vi själva gör bokföringen eller kunden gör denna själv kan vi hjälpa till med detta. Ett företag i en konjunkturkänslig bransch kan behöva veta olika scenarion beroende på efterfrågan. Vi på Ekonominavigation har god erfarenhet av denna typ av uppdrag. Ett företags olika nivåer kan behöva olika beslutsunderlag med olika tidshorisonter. Vi är övertygade om att vår affärsidé stämmer väl överens med vad företag bör göra, nämligen använda sig av känd information i form av bokföring för att basera beslut på.
 

Konsultuppdrag

Ett företag vilken behöver stärka sin ekonomifunktion genom att förbättra rutiner eller bygga upp en ekonomifunktion kan komma till oss på Ekonominavigation. Vi i företaget har byggt upp ekonomifunktioner från ideella föreningar till aktiebolag för att dessa ska sedan kunna ta in egen personal och få ett redovisningsarbete vilket flyter på.
Inom redovisningsuppdrag har vi hela kedjan; från den dagliga bokföringen till rapportering till företagsledningar med beslutsunderlag.
 
 

Företagsvärdering

Vi levererar företagsvärderingar och tjänsten riktar sig till de vilka vill se en värdering baserade på historiskt utfall, prognos, tillgångars marknadsvärde och övriga faktorer.
 
Vår information baseras på den information Ni ger oss för Ert egna företag. Vill Ni värdera en konkurrent, uppköpsobjekt eller annan verksamhet tar vi fram material för en värdering.
 
Syftet med en värdering är vägledande och kan vara intressant om Ni står inför generationsskifte, försäljning eller bud på annat företag.