Presentation av företaget


Ekonominavigation i Karlskrona AB är en redovisningsbyrå i Karlskrona med kontor på Norra Smedjegatan 4. Vår affärsidé är att använda bokföring till framåsyftande åtgärder. Våra tjänster riktar sig till kunder vilka behöver avlastning med redovisning eller en extern partner för att stärka upp ekonomifunktionen.

Ekonominavigation har som mål att minska ned kontaktytorna mellan kund och redovisningsbyrå genom att ha så få personer som möjligt inblandade i ett redovisningsuppdrag. Styrkan i detta är att även vi som konsulter sköter bokföring från grunden ända upp till bokslut, deklarationer och det som vi ser som viktigaste; beslutsunderlag.

Alla företag har en bokföring men få använder den som ett beslutsunderlag för att utveckla sitt företag. Det är först när företagen blir så stora att de anställer en egen ekonomichef eller ekonomiorienterad VD som de grundar beslutsunderlag på bokföringen. Detta kan vi ändra på genom att ge rapportering till företagen hur det har gått men ännu viktigare vad detta kan säga om hur det kan gå framöver.

Vi som redovisningskonsulter kan göra detta arbetet hela vägen. I Ekonominavigation har vi alla särskild inriktning mot ekonomistyrning och känner oss trygga i att använda bokföring till fler saker än att betala rätt skatt i tid, vilket är nog så viktigt. Bokföring kan man göra så mycket mer med och detta är vår affärsidé; använda bokföring till framåtsyftande åtgärder. Detta görs genom att ta fram beslutsunderlag grundade i det vi kan se i bokföringen eller andra mätbara faktorer.