Affärsutveckling

Utveckling av befintliga verksamheter eller embryon till affärsidéer kräver kunskap om företagsekonomi, ett nätverk för att bidra till utvecklingen samt ett engagemang att vilja öka kundens värde. Redovisningskonsult Filip Issal arbetar med detta åt entreprenörer i olika steg, från det att deras bolag bildas till att de att behöver ett bollplank. Att bolla idéer kan för kunden vara att man lämnar ett uppdrag till Ekonominavigation att utveckla en tanke eller verksamhet för att skapa värden.