Beslutsunderlag

För kunder vilka behöver rapportering utöver en historisk blick över hur den gångna månaden, kvartalet eller året gick tar vi fram prognoser. Dessa prognoser baseras på nyckeltal och indata baserade på bokföringen och omvärldsfaktorer. Oavsett om vi själva gör bokföringen eller kunden gör denna själv kan vi hjälpa till med detta. Ett företag i en konjunkturkänslig bransch kan behöva veta olika scenarion beroende på efterfrågan. Vi på Ekonominavigation har god erfarenhet av denna typ av uppdrag. Ett företags olika nivåer kan behöva olika beslutsunderlag med olika tidshorisonter. Vi är övertygade om att vår affärsidé stämmer väl överens med vad företag bör göra, nämligen använda sig av känd information i form av bokföring för att basera beslut på.