Bokföring

Den person, fysisk såsom juridisk, vilken behöver upprätta bokföring kan använda sig av våra tjänster. Ekonominavigation gör redovisningsuppdrag från löpande dagbokföring till betaluppdrag, kundfakturering med reskontrabevakning, momsredovisning och avstämning av tillgångar och skulder. Alla svenska storbanker kan vi utföra betaluppdrag i för kunders räkning samt att vi är skattedeklarationsombud.