Företagsvärdering

Vi levererar företagsvärderingar och tjänsten riktar sig till de vilka vill se en värdering baserade på historiskt utfall, prognos, tillgångars marknadsvärde och övriga faktorer.

Vår information baseras på den information Ni ger oss för Ert egna företag. Vill Ni värdera en konkurrent, uppköpsobjekt eller annan verksamhet tar vi fram material för en värdering.

Syftet med en värdering är vägledande och kan vara intressant om Ni står inför generationsskifte, försäljning eller bud på annat företag.