Konsultuppdrag

Ett företag vilken behöver stärka sin ekonomifunktion genom att förbättra rutiner eller bygga upp en ekonomifunktion kan komma till oss på Ekonominavigation. Vi i företaget har byggt upp ekonomifunktioner från ideella föreningar till aktiebolag för att dessa ska sedan kunna ta in egen personal och få ett redovisningsarbete vilket flyter på.
Inom redovisningsuppdrag har vi hela kedjan; från den dagliga bokföringen till rapportering till företagsledningar med beslutsunderlag.