Projektstöd, ansökan och budgetering offentliga medel

Vi har flerårig erfarenhet av att budgetera och söka stöd för såväl ERUF och ESF medel samt löpande redovisning för att bygga upp rekvisitioner.

2008-2011 ansvarade Filip Issal för löpande redovisning i Media Evolution i Malmö samt i uppstarten ansvarade för skattemässiga förstudien till projektet Moving Media Southern Sweden. Rekvisitioner och sammanställning för Media Evolutions medel från ERUF sattes samman av Filip Issal.

2009 drev Filip Issal den skattemässiga förstudien för Mobile Heights i Lund.

2012-2014 hanterade Ekonominavigation löpande redovisning och rekvisitioner för ERUF-projektet Handla i Blekinge

2019 sammanställde Filip Issal ESF-ansökan Digga Halland-projektets delbudgetar till ansökans totalbudget.