Rapporter

När bokföringen är gjord i ett företag, om så vi eller kunden själv gör denna, kan vi bygga en rapport baserad på detta. I Ekonominavigation arbetar vi redovisningskonsulter själva med löpande bokföring för att säkerställa att periodisering av intäkter och kostnader stämmer överens med verkligheten. När vi vilka tar fram rapporterna själva gör bokföringen är kvaliteten hög och aktuellt resultat säkerställt.